Ned / Eng
AANRAKINSGABONNEMENT OP DE TAST @ VZL / CONTEMPORARY ART, AMSTERDAM

OP DE TAST #6 Bax & Reinsma

Tentoonstelling aanrakingsabonnement OP DE TAST 

@ Galerie VZL Contemporary Art, Amsterdam

Aanrakingsabonnement OP DE TAST was een mail art project van Marijn Bax en Richtje Reinsma, ontstaan in coronatijd in reactie op de anderhalvemetermaatregel. De afgelopen negen maanden (jan 2021 t/m sept 2021) maakten Marijn en Richtje maandelijks samen een kunstwerk in oplage, met beeld en tekst op gevoelsmatig geselecteerd papier (A3-formaat), waarin zij ervaringen van het verlies van de alledaagse aanraking verkenden.

Zo kwam de mentale voorbereiding op de mogelijke terugkeer dan wel het definitieve afscheid van verschillende begroetingsrituelen aan bod, en ontstond er een ode aan een lichaamsdeel dat dankzij SARS-CoV-2 een nieuwe rol kreeg in het sociaal gedistantieerd verkeer. Soms maakten Richtje en Marijn gebruik van bronnen (o.a. fotoarchieven, (song) teksten, het publieke debat zoals dat zijn weerslag kreeg in de media, een zelfgemaakte OP DE TAST-aanrakingsenquête). De opheffing van de anderhalvemetermaatregel op 25 september luidde het eind van het aanrakingsabonnement in.     

OP DE TAST heeft zich ontvouwen als een artistiek onderzoek naar de huidige stand van de aanraking; nu eens terugkijkend, dan weer vooruitvoelend. En vooral middenin de diffuse complexiteit van het steeds vervellende heden, dat onophoudelijk onder onze vingers vandaan blijft glippen.Beeld: één zijde van OP DE TAST #6, geïnspireerd op de OP DE TAST aanrakingsenquête.