Ned / Eng
OP DE TAST - TENTOONSTELLING

Tentoonstelling aanrakingsabonnement OP DE TAST 

Mail art project over aanraking van Marijn Bax en Richtje Reinsma

Wednesday 20 October till Thursday November 4
Galerie VZL Contemporary Art

Openingstijden: woe t/m za van 10:00-17:00 uur

Brouwersgracht 161, Amsterdam
www.vzlart.nl
exposities@vanzijlllanghout.nl

Opening zondag 17 oktober van 15:30-18:00 uur

15:30-16:00 vrije inloop

16:00-16:45 openingsprogramma (r.s.v.p. via mail aan galerie VZL Contemporary Art)
16:00-16:15 kunstjournalist Lucette ter Borg spreekt Marijn en Richtje over OP DE TAST
16:15-16:45 lezing over tactiele kunst door kunsthistorica Caro Verbeek (20-30 min)

16:45-18:00 vrije inloop


OP DE TAST
Aanrakingsabonnement OP DE TAST is een mail art project van Marijn Bax en Richtje Reinsma, ontstaan in coronatijd in reactie op de anderhalvemetermaatregel. De afgelopen negen maanden (jan 2021 t/m sept 2021) maakten Marijn en Richtje maandelijks samen een kunstwerk in oplage, met beeld en tekst op gevoelsmatig geselecteerd papier (A3-formaat), waarin zij ervaringen van het verlies van de alledaagse aanraking verkenden.

Zo kwam de mentale voorbereiding op de mogelijke terugkeer dan wel het definitieve afscheid van verschillende begroetingsrituelen aan bod, en ontstond er een ode aan een lichaamsdeel dat dankzij SARS-CoV-2 een nieuwe rol kreeg in het sociaal gedistantieerd verkeer. Soms maakten Richtje en Marijn gebruik van bronnen (o.a. fotoarchieven, (song) teksten, het publieke debat zoals dat zijn weerslag kreeg in de media, een zelfgemaakte OP DE TAST-aanrakingsenquête). De opheffing van de anderhalvemetermaatregel op 25 september luidde het eind van het aanrakingsabonnement in.     

OP DE TAST heeft zich ontvouwen als een artistiek onderzoek naar de huidige stand van de aanraking; nu eens terugkijkend, dan weer vooruitvoelend. En vooral middenin de diffuse complexiteit van het steeds vervellende heden, dat onophoudelijk onder onze vingers vandaan blijft glippen.Beeld: één zijde van OP DE TAST #6, geïnspireerd op de OP DE TAST aanrakingsenquête.